Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/22/23 in all areas

  1. 2 points
    Turint CS:GO VAC/Game ban steam paskyroje (kuriam nėra praėję - 365d.+), ban bus nuo 1 iki 12 menėsių. Nebent turite ban už griefinima matchmaking'e, galėsite įrodyti už tai ban negausite. https://steamcommunity.com/profiles/76561199258969134 sitam yra 245d vac banas. P.s manau daugiau prisidirbai dar reklamuodamas kita serveri.
This leaderboard is set to Vilnius/GMT+02:00
×
×
  • Create New...